INSTITUTUL NAȚIONAL AL MAGISTRATURII

Adresa: b‑dul Regina Elisabeta nr. 53, CP 050014, sectorul 5, București
Tel.: 021.310.21.10;
Fax: 021.311.02.34;
E-mail: office@inm-lex.ro
Website: www.inm‑lex.ro

Institutul Național al Magistraturii (INM) este o instituție publică cu personalitate juridică, aflată în coordonarea Consiliului Superior al Magistraturii.

Obiectivul Institutului: formarea inițială a viitorilor magistrați, formarea profesională continuă a magistraților în funcție și formarea formatorilor.

Structura:

  • organele de conducere
  • departamentul de formare inițială
  • departamentul de formare continuă
  • departamentul de formare a formatorilor
  • departamentul economico‑administrativ

 

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE GREFIERI

Adresa: b‑dul Regina Elisabeta nr. 53, CP 050014, sectorul 5, București
Tel.: 021.407.62.09;
Fax: 021.310.34.80;
E-mail: sng@grefieri.ro
Website: www.grefieri.ro

Obiectivul școlii: formarea inițială și formarea continuă a grefierilor și a celuilalt personal auxiliar de specialitate al instanțelor judecătorești și parchetelor.

Școala Națională de Grefieri nu face parte din sistemul național de învățământ și educație și nu este supusă dispozițiilor legale în vigoare cu privire la acreditarea instituțiilor de învățământ și recunoașterea diplomelor.

INSTITUȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT (cu specializarea drept/drept administrativ sau altele )

Instituții de învățământ superior de stat

Universitatea din București – http://www.unibuc.ro
Școala Națională de Studii Politice și Administrative – http://www.snspa.ro
Universitatea „1 Decembrie 1918″ Alba Iulia – http://www.uab.ro
Universitatea „Transilvania” din Brașov – http://unitbv.ro
Universitatea „Babeș-Bolyai” din Cluj-Napoca – www.ubbcluj.ro
Universitatea „Ovidius” din Constanța – http://www.univ-ovidius.ro
Universitatea din Craiova – http://cis01.central.ucv.ro
Universitatea „Dunărea de Jos” din Galați – https://www.ugal.ro
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași – www.uaic.ro
Universitatea din Oradea – http://www.uoradea.ro
Universitatea din Pitești – http://www.upit.ro
Universitatea „Eftimie Murgu” din Reșița – https://uem.ro
Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu – http://www.ulbsibiu.ro
Universitatea „Ștefan Cel Mare” din Suceava – http://www.usv.ro
Universitatea „Valahia” din Târgoviște – http://www.valahia.ro
Universitatea „Constantin Brâncuși” din Târgu-Jiu – http://www.utgjiu.ro
Universitatea „Petru Maior” din Târgu Mureș – http://www.upm.ro
Universitatea de Vest din Timișoara – http://www.uvt.ro

Instituții de învățământ superior particular acreditate

Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” din București – http://www.ucdc.ro
Universitatea „Titu Maiorescu” din București – http://www.utm.ro
Universitatea Româno-Americană din București – http://www.rau.ro
Universitatea „Hyperion” din București – http://www.hyperion.ro
Universitatea „Spiru Haret” din București – http://www.spiruharet.ro
Universitatea „Bioterra” din București – https://www.bioterra.ro
Universitatea Ecologică din București – http://www.ueb.ro
Universitatea „Athenaeum” din București – http://www.univath.ro
Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad – http://www.uvvg.ro/site
Universitatea „Bogdan Vodă” din Cluj-Napoca – http://www.ubv.ro
Universitatea „Andrei Șaguna” din Constanța – http://www.andreisaguna.ro
Universitatea „Danubius” din Galați – http://www.univ-danubius.ro
Universitatea Europeană „Drăgan” din Lugoj – http://www.deu.ro/main.htm
Universitatea „Constantin Brâncoveanu” din Pitești – https://www.facebook.com/univbrancoveanu
Universitatea Româno – Germană din Sibiu – http://www.roger-univ.ro
Universitatea ,,Dimitrie Cantemir” din Târgu- Mureș – http://www.cantemir.ro
Universitatea „Tibiscus” din Timișoara – https://www.tibiscus.ro
Universitatea „Petre Andrei” din Iași – https://www.upa.ro

Instituții de învățământ superior particular autorizate să funcționeze provizoriu

Universitatea ,,Mihai Viteazul” din Craiova – http://studentii.net/Universitatea-Mihai-Viteazul-Craiova/0251-437 187 / 0251/435.100
Fundația ,,Agora” – Universitatea ,,Agora” din Oradea – http://univagora.ro

Instituții de învățământ superior particular autorizate să funcționeze provizoriu, în proces de acreditare

Universitatea ,,Avram Iancu” din Cluj – http://www.uai-cluj.ro

(Sursa: Ministerul Educației Cercetării și Tineretului – http://www.edu.ro)