Instante (Just.ro)
Legea de organizare nr. 304/2004 

Actul normativ mai sus citat cuprinde lista tuturor localităților din România, cu indicarea instanței judecătorești în circumscripția căreia este arondată.