Misiunea instituției Avocatul Poporului este acela de a apăra drepturile și libertățile cetățenilor în raporturile acestora cu autoritățile publice.

Avocatul Poporului este numit pentru 5 ani. Adjuncții Avocatului Poporului sunt specializați pe domenii de activitate și își exercită atribuțiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate în drepturile și în libertățile lor, conform legii. Autoritățile publice sunt obligate să asigure Avocatului Poporului sprijinul necesar în exercitarea atribuțiilor sale. (art. 58 și 59 din Constituția României)

Cadrul legislativ: Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avo¬catul Poporului (publicată în Monitorul Oficial nr. 48 din 20 martie 1997)

Mai multe informații pe site-ul instituției