Tabloul naţional al experţilor judiciari
http://www.just.ro/MinisterulJusti%C8%9Biei/Listapersoanelorautorizate/Expertijudiciari/tabid/160/Default.aspx

Institutul naţional de Expertize Criminalistice
http://www.inec.ro

Tabloul naţional al experţilor criminalişti